I en tid där fastighetsmarknaden varierar och människor söker sätt att både försköna sina bostäder och öka deras ekonomiska värde, har renoveringar stigit fram som en klok investering. Vi har intervjuat flertalet individer som har genomfört olika renoveringsprojekt och som efter en värdering har sett en ökning i deras bostads värde.

Men det är inte bara ekonomin som är i fokus – flera av dessa renoveringar har även visat sig vara en del av en större satsning på att minska energiförbrukningen och agera i miljöns tjänst.

Ett växande fenomen på renoveringsfronten är byggandet av attefallshus. Dessa små, fristående byggnader erbjuder inte bara extra utrymme för familjen, utan har också visat sig ha en markant positiv påverkan på fastighetsvärdet. Vi har haft förmånen att intervjua en väletablerad fastighetsmäklare som sammanfattar byggandet av attefallshus som något som ökar värdet.

Vi ser en tydlig trend där köpare är villiga att betala extra för en fastighet som redan har ett attefallshus eller solceller Stockholm. Det ger möjlighet till flexibilitet och kan fungera som gäststuga, hemmakontor eller extra inkomstkälla genom uthyrning.”

Just uthyrning av bostadsytor under semestertid eller för studenter som ännu inte fått sitt boende i den långa bostadskön är en stor marknad i dagens Sverige. Dessutom ger den en extra peng för hushållet i tider av inflation.

Inte bara utseendet utan även energieffektiviteten är central vid renoveringar förklarar flera av de mäklare som vi mött under reportaget. Ett vanligt projekt som kombinerar båda aspekter är byte av tak. Jonas Svensson, erfaren takläggare, berättar att valet av takmaterial kan påverka både bostadens visuella framtoning och dess energiförbrukning.

Vid takbyte har många börjat övergå till mer isolerande material, som hjälper till att hålla bostaden sval på sommaren och varm på vintern. Dessutom kan installationen av solceller på taket ytterligare minska energiförbrukningen och generera el som kan användas eller säljas till elnätet.”

Förändringar i fasaden kan vara både estetiskt tillfredsställande och ekonomiskt gynnsamma (som att hitta en bra elektriker Stockholm). Byte av fönster och dörrar, samt fasadmålning, ger hemmet ett fräscht och uppdaterat intryck. Maria Eriksson, duktig målare med 10 år inom yrket, beskriver det såhär:

Vi ser en ökad efterfrågan på fasadmålning i ljusa och reflekterande färger, vilket kan hjälpa till att avleda solvärme och därmed sänka inomhustemperaturen. Dessutom kan moderna fönster och dörrar med bättre isolering minska behovet av uppvärmning.”

Inre renoveringar är inte att förglömma. Att måla om väggarna kan ge rummen en ny atmosfär och öka trivseln. En trend som framträder är användningen av miljövänliga färgalternativ, något som inte bara är estetiskt tilltalande utan även en god gärning för miljön. Emma Karlsson, erfaren målare, förklarar:

Miljövänliga färger har blivit alltmer populära, med tanke på deras lägre påverkan på inomhusluften och omgivningen. Dessa färger innehåller färre farliga kemikalier och bidrar till en hälsosammare boendemiljö.”

Renoveringar har blivit en mångfacetterad investering, som inte bara ökar fastighetens värde utan också kan minska energiförbrukningen och vara en del av en mer hållbar livsstil. Hantverkare från olika fält ger rådet att noga överväga de projekt som inte bara är trendiga, utan som även passar fastighetens individuella behov och de värderingar som ligger i hjärtat av de boende. Med en kombination av ekonomiskt tänkande och miljömedvetenhet kan renoveringar vara en vinnande formel för både nutid och framtid.