I en värld där fastighetsvärden och hållbarhet spelar allt större roller, har renoveringar av byggföretag Stockholm blivit en nyckelkomponent för att lyfta både hemmets ekonomiska värde och dess miljöpåverkan. Vi har gått på djupet med detta ämne och intervjuat personer som genomfört framgångsrika renoveringsprojekt som inte bara resulterat i ökat värde efter en värdering, utan även bidragit till en minskad energiförbrukning och en positiv inverkan på miljön.

Ett populärt drag som har blivit allt mer trendigt är byggandet av ett attefallshus på tomten (nästan lika poppis som tandreglering Stockholm). Vi mötte familjen Andersson, som med hjälp av en erfaren snickare, skapade ett mindre boende på sin tomt. ”Det gav oss inte bara en extra yta för gäster och arbetsrum, utan det ökade även värdet på vårt boende markant. Familjen berättade även att de idag hyr ut sitt attefallshus under sommarperioden och att det tillhört en extra slant till hushållets kassa. Flera mäklare som vi pratat med vittnar om att  attefallshus snabbt har blivit ett sätt att utöka boendeytan utan att för den sakens skull förstöra trädgården eller kompromissa med tomten.

Ett välunderhållet tak är inte bara en estetisk aspekt av hemmet, det har även en betydande inverkan på fastighetsvärdet. Takläggaren Emma Lundström förklarade att ett nytt tak inte bara ger ett fräscht intryck, det kan även ha en förebyggande effekt mot fuktskador och energiläckage. ”Vi ser en ökande efterfrågan på takbyte, särskilt med tanke på de moderna isoleringsmöjligheter som finns idag,”. Ett välskött tak kan också bidra till en bättre energieffektivitet genom att minska läckaget av värme vilket i förlängningen bidrar till mindre energikostnader.

Å andra sidan behöver förändringarna inte vara stora för att påverka både hemmets värde och energiförbrukning. Genom att byta till energieffektiva fönster och dörrar kan man minska värmeförluster och samtidigt förbättra ljudisoleringen. Elektrikern Peter Eriksson underströk vikten av att välja moderna lösningar: ”Smarta hem-lösningar har blivit allt mer efterfrågade. Att kunna styra sina fönster och dörrar via en app ger både bekvämlighet och ett modernt intryck.”

Fasadmålning är en relativt enkel åtgärd som kan ge hemmet ett rejält lyft. Genom att välja färger som passar in i den omgivande miljön och samtidigt framhäver arkitekturen, kan man förbättra det första intrycket av fastigheten. ”Vi har sett en ökad medvetenhet om färgval och hur de kan påverka husets karaktär,” delade målaren Lisa Berggren med oss.

För de som önskar ta steget mot en mer hållbar livsstil och längre bort från akut tandvård, har installationen av solceller blivit ett föredömligt val. Genom att omvandla solens energi till el, minskar inte bara elkostnaderna utan även koldioxidavtrycket. ”Det är verkligen en investering för framtiden” påpekade installatören av solpaneler Johan Nilsson. ”Solceller har potential att ge ett positivt tillskott till hemmets värde och samtidigt bidra till en renare miljö.”

Vidare finns det fler saker att göra invändigt som kan ha en positiv inverkan på trivsel och värde. Att uppdatera väggarna med moderna färgpaletter och de senaste målningstrenderna kan ge hemmet en fräsch känsla. Lisa Berggren berättade att ”färgval kan verkligen påverka hur stor eller intim en yta känns. En välplanerad väggmålning kan göra rummet större och mer inbjudande, och samtidigt ge en subtil ökning av hemmets värde. Ja, kanske lika värdefullt som frugans fillers Stockholm, haha!

Avslutningsvis vill vi lyfta fram hantverkarnas insikter kring de teman som behandlats i detta reportage. Vi pratade med några av de hantverkare som aktivt arbetar med att förverkliga dessa renoveringsprojekt. De betonade vikten av att anpassa renoveringarna efter husets karaktär och de senaste trenderna på fastighetsmarknaden. ”Att vara uppdaterad om de senaste teknologierna och designstilarna är viktigt för att kunna erbjuda våra kunder det bästa” sa takläggaren Emma Lundström.

I en tid där fastighetsvärden och miljöhänsyn är i fokus, har renoveringar blivit ett av de mest kraftfulla verktygen för att skapa ett harmoniskt hem med både ökat värde och en positiv påverkan på planeten. Genom att välja rätt projekt och samarbeta med kunniga hantverkare, kan varje renoveringsinsats bli en investering i både nuvarande komfort och framtida hållbarhet.